साझाअनलाईन् मा केहि महत्वपूर्ण प्राविधिक परिवर्तनहरू भैरहेको हुँदा केही समयको लागी हामिले सुचना प्रधान गर्ने सेवा अवरोध हुनगएकोमा साझाअनलाईन् क्षमा यचना गर्दछ ।